Vi säljer genom nätbutiken Tictail, där betalningsmöjligheterna är de vanligaste kredit- eller betalkorten samt PayPal. Hur Du går tillväga framgår i detalj om Du följer instruktionerna i nät-butiken. Ingen beställning eller betalning görs förrän Du har bekräftat köpet i det sista momentet, genom att svara på frågan xxxxxxxxx

Vi säljer även mot förskottsbetalning på plusgiro 85 95 89-4 eller bankgiro 5682-0392. Väljer Du detta alternativ ska Du inte använda Dig av webb-butiken utan följa instruktionerna på Contras hemsida www.contra.nu

I butiken anges generellt att moms-satsen är 6 procent. Det är vår vanligaste moms-sats, men det finns också en del varor som säljs med en moms-sats på 25 procent (allt utom böcker och tidningar). Köper Du sådana varor ger butiken felaktig information om momsen, tyvärr ger tekniken oss bara möjlighet att redovisa en enhetlig moms-sats. Det går dock alltid att beställa ett kvitto med korrekta momsuppgifter, detta ska göras inom en timme efter beställningen genom att mejl till bestallning@contra.nu

Vid leveranser inom EU debiteras svensk moms. VAT-registrerad näringsidkare i annat EU-land kan dra av den svenska momsen. Vid leverans utanför EU (inklusive Norge, Island och Schweiz) debiteras ej moms.